“Het voelt goed om de basisregels van de   
Nederlandse taal te beheersen!”

Les 5: Franse accenttekens & het gebruik van c en k

Om te oefenen

Vink alle goede antwoorden aan. Na het indienen krijgt u het antwoord te zien met een uitleg door op ''naar antwoorden'' te drukken.

Hij besloot de tete-a-tete/ tête-à-tête niet uit de weg te gaan.
Ze werd bevorderd tot maître d’hôtel/ maitre d’hotel
De burgemeester was de gene/gêne over het pikante incident nog niet te boven.
De ragout/ragoût stond lekker te pruttelen.
Paté/pâté is heerlijk op stokbrood