“Het voelt goed om de basisregels van de   
Nederlandse taal te beheersen!”

Les 1 ver2: Het koppelteken en de tussenletter -n-

Om te oefenen

Vink alle goede antwoorden aan. Na het indienen krijgt u het antwoord te zien met een uitleg door op ''naar antwoorden'' te drukken.

ladekast / ladenkast
benzinegeur / benzinengeur
apetrots / apentrots
aperots / apenrots
aangiftebiljet / aangiftenbiljet
sardineblikje / sardinenblikje
kosteloos / kostenloos
gedachtegang / gedachtengang
vurehout / vurenhout