“Het voelt goed om de basisregels van de   
Nederlandse taal te beheersen!”